content header

Missie & visie

Wij willen dat iedereen in Nederland, nu en in de toekomst, een beroep kan doen op goede zorg. Daarom zorgen wij er als werkgever en financier voor dat zorgprofessionals in opleiding en hun opleiders zich volledig kunnen focussen op de opleiding. Wij ontzorgen aios, opleiders, opleidingsinstituten en partners. Samen maken wij goed opleiden mogelijk. Op die manier zorgen wij samen voor nieuwe generaties van voldoende goed opgeleide zorgprofessionals.

Onze visie

Iedereen komt in zijn of haar leven in aanraking met een zorgprofessional die tijdens zijn of haar opleiding bij ons in dienst was: van de jeugdarts op het consultatiebureau en de huisarts in de eigen wijk tot de specialist ouderengeneeskunde in de laatste levensfase. Wij spelen daarom een belangrijke rol in de gezondheidszorg in Nederland.

Samen met onze partners spelen wij proactief in op nieuwe ontwikkelingen. Zo zetten wij ons in voor voldoende goed opgeleide zorgprofessionals, die optimaal in staat zijn de zorgvragen van vandaag en morgen het hoofd te bieden.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!